Walne Zebranie 9 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na Walne Zebranie, które odbędzie się 9 grudnia 2015 o godzinie 19:00 (pierwszy termin) w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejny termin to 9 grudnia 2015 o godzinie 19:15, również w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1.

Wnioski będące przedmiotem obrad:
• wybór delegatów Klubu na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W tym roku nasz Klub uprawniony jest do wysłania dwóch osób;
• wniosek o nadanie godności członka honorowego Polskiego Związku Alpinizmu dla Bogumił Słamy przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu;
• wybór logotypu Klubu spośród projektów przedstawionych w trakcie walnego zebrania.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór sekretariatu Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej (w przypadku skierowania wniosków na zjazd PZA).
7. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
8. Dyskusja oraz wybór delegatów oraz zastępców delegatów na WZD PZA.
9. Dyskusja oraz głosowanie nad wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Polskiego Związku Alpinizmu dla Bogumiła Słamy.
10. Dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą o wybór logotypu WKW.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Do zobaczenia!
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego