pza

Ubezpieczenie “Bezpieczny powrót”

Członkowie,

Pamiętajcie, że planując wyjazd macie opcję wykupienia ubezpieczenia górskiego „Bezpieczny powrót”, które stworzono przy współudziale Polskiego Związek Alpinizmu, PZU i iExpert.pl. Teraz polisa posiada także możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ta dodatkowa opcja zapewnia wypłatę odszkodowania np. w sytuacji złamania nogi na szlaku. Ubezpieczenie NNW obejmuje także zdarzenia będące efektem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, które są określone w ubezpieczeniu „Bezpieczny powrót”, m.in.: wspinaczkę, trekking, kolarstwo górskie, a także narciarstwo czy snowboard.

Zaletą rozszerzenia są niskie składki; ubezpieczenie „Bezpieczny powrót”, w wersji indywidualnej wraz z opcją NNW na 50 tys. zł to tylko 260 zł rocznie. Zatem opcja NNW z najniższą sumą to dodatkowy koszt w wysokości 46 zł.

Ochrona on następstw nieszczęśliwych wypadków posiada aż osiem wariantów wyboru sumy gwarancyjnej od 50 tys. aż do miliona złotych. W wariancie partnerskim i rodzinnym każda z ubezpieczonych osób może wybrać inną sumę NNW, dopasowując poziom ochrony do swoich potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, a wypłata z tytułu śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

Uwaga NNW, tak jak ubezpieczenie “Bezpieczny powrót” działa tylko podczas wyprawy, poza granicami Polski.

Osoby, które już kupiły ubezpieczenie mogą w dowolnym momencie rozszerzyć zakres o ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to możliwe po uprzednim kontakcie z nami. Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy złożyć wniosek online:

https://pza.iexpert.pl/wn?command=S9510_2015

Polisa jest wysyłana na wskazany adres e-mail. Karta ubezpieczenia z zakodowanymi informacjami o polisie jest wysyłana pocztą na wskazany adres. Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się już w momencie złożenia wniosku.

Jeżeli macie pytania to piszcie na adres: sport@iexpert.pl lub dzwońcie: 22 646 42 42.