liga tradowa logotypy

Liga Tradowa WKW 2015 trwa!

Wrocławski Klub Wysokogórski zaprasza wszystkich sympatyków wspinaczki do udziału w pierwszej edycji Ligi Tradowej WKW organizowanej w Rudawach Janowickich.

Czym jest Liga Tradowa WKW? Najprościej rzecz ujmując jest to konkurs polegający na budowaniu wykazu przejść dróg tradowych z rejonu Rudaw Janowickich.

Każde przejście, w zależności od stylu i poziomu wspinaczkowego uczestnika, jest punktowane, a suma punktów zdobytych w czasie trwania Ligi będzie podstawą do rankingu konkursowego.

Zabawa trwa od 30 maja do 18 października 2015.

Jak wziąć udział? Wystarczy wysłać e-maila na adres kw.wroclaw@gmail.com podając następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) maksymalny poziom RP na drodze sportowej (z ostatnich 3 lat),

3) przynależność klubową.

Po wysłaniu zgłoszenia rejestrujący otrzyma link dający dostęp do wirtualnej karty startowej, którą należy wypełnić do dnia 19 października 2015. Drogi wpisane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznego rankingu.

Dokładny opis zasad konkursowych znajdziecie w regulaminie dostępnym poniżej:

Regulamin i zasady konkursu

Wysyłając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zgadza się z postanowieniami regulaminu Ligi Tradowej WKW.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która potrafi uprawiać wspinaczkę zgodnie z zasadami bezpiecznej asekuracji i której stan zdrowia pozwala na pokonywanie dróg wspinaczkowych w skałkach.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wrocławski Klub Wysokogórski danych osobowych uczestnika. Dane te będą wykorzystywane przy tworzeniu i publikowaniu rankingu Ligi Tradowej WKW, mogą zostać też wymienione w oficjalnych relacjach z imprezy.
    
Organizator zwraca uwagę, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym, niosącym ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Każdy z uczestników wspina się na własną odpowiedzialność. Uzupełnienie wykazu przejść jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zaakceptowaniu ryzyka związanego z uprawianiem wspinaczki opisanego powyżej.

Aktualnych informacji na temat Ligi szukajcie również na facebookowym profilu Ligi www.facebook.com/LigaTradowaWKW

Zapraszamy do zabawy i do zobaczenia w skałach! 🙂

patronat

sponsorzy