Pożegnanie Zbyszka Kurpiosa

17 stycznia po poważnej chorobie odszedł nasz przyjaciel i kolega klubowy Zbyszek Kurpios.
Grotołaz, wspinacz, człowiek gór.

Pierwsze kroki w karierze wysokogórskiej stawiał jako nastolatek w szeregach Sekcji Grotołazów. Szybko osiągnął wysoki poziom sportowy. Brał udział między innymi w eksploracji jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach i jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, jak również w kilku zagranicznych wyprawach eksploracyjnych.
Równocześnie aktywnie i dobrze wspinał się na powierzchni.

Zbychu zawsze angażował się w działalność Klubu. Był prezesem Sekcji Grotołazów, wielokrotnie pełnił różne funkcje w zarządzie Sekcji i Klubu Wysokogórskiego. Był jednym z członków założycieli Wrocławskiego Klubu Sportów Górskich i jego pierwszym wiceprezesem.

Był znakomitym organizatorem. Dzięki jego staraniom możliwe było udostępnienie dla wszystkich chętnych ścianki wspinaczkowej na ulicy Dawida – w owym czasie była to jedyna powszechnie dostępna wrocławska ściana wspinaczkowa. Zorganizował jedne z pierwszych zawodów wspinaczkowych we Wrocławiu. Pozyskał dla Klubu lokal w Pałacyku, gdzie przez kilka lat mieściła się jego siedziba.

Zbyszek był człowiekiem przedsiębiorczym. W latach poprzedzających przemiany gospodarcze był cenionym wytwórcą uprzęży – prawie każdy wrocławski wspinacz i grotołaz w wieku 40+ miał przynajmniej jedną uprząż „Od Kurpiosa”. W późniejszych latach wraz ze wspólnikami założył pierwszy we Wrocławiu sklep górski z prawdziwego zdarzenia.

 

Był dobrym kolegą, na którego zawsze można było liczyć, świetnym partnerem wspinaczek i towarzyszem wypraw jaskiniowych.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 22 stycznia 2013 na Cmentarzu osobowickim we Wrocławiu o godzinie 13:10.