Walne Zebranie Członków WKW

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.
Obecny Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków celem wyboru Zarządu na kadencję 2012-2014.

Zebranie odbędzie się 8 marca 2012 o godzinie 19:00 w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejne zebranie odbędzie się 8 marca 2012 o godzinie 19:15, w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu.

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Wybór prezydium: przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4.  Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5.  Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za lata 2008-2011 r.
6.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za lata 2008-2011 r.
7.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za lata 2008-2011 r.
8.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za lata 2008-2011 r.
9.  Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za za lata 2008-2011 r. dla:
a)  Zarządu
b)  Komisji Rewizyjnej
c)  Sądu Koleżeńskiego.
10. Wybór Komisji Mandatowej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Głosowanie nad ilością członków Zarządu
13. Wybór członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2012-2014:
a) członków Zarządu
b) członków Komisji Rewizyjnej
c) członków Sądu Koleżeńskiego.
14.Zamknięcie zebrania.

Pozdrawiamy,
Zarząd WKW