Podsumowanie sezonu 2010

Czas na podsumowanie sezonu!

  Zwracamy się do wszystkich Klubowiczów o nadsyłanie wykazów swoich tegorocznych przejść. Otrzymane przez nas informacje posłużą do sporządzenia podsumowania klubowego sezonu A.D. 2010, a także umożliwią przyznanie wyróżnień.

Czas na podsumowanie sezonu!

Zwracamy się do wszystkich Klubowiczów o nadsyłanie wykazów swoich tegorocznych przejść. Prosimy o przesyłanie wszystkich przejść górskich (bez względu na ich trudność) oraz ciekawszych przejść skałkowych.

Otrzymane przez nas informacje posłużą do sporządzenia podsumowania klubowego sezonu A.D. 2010 (będzie ono zamieszczone na naszej stronie), a także umożliwią przyznanie wyróżnień w następujących kategoriach:

 

  •  wykaz przejść
  •  przejście w skałkach (sportowe, tradycyjne, buldery)
  •  przejście górskie (letnie bądź zimowe)
  •  przejście w górach wysokich (wierzchołki powyżej 5000 m.n.p.m.)
  •  najlepszy debiut (pierwszy sezon po kursie, czyli osoby, które zaczęły swoją przygodę ze wspinaniem w tym lub ubiegłym roku)
  •  najlepsze przejście kobiece
  •  najlepsze przejście w kategorii „Masters” (łojanci 45+)

Kapituła wyłoni również tegorocznego laureata nagrody im. Jurka Dudkowskiego za działalność wspinaczkową. Uroczyste przyznanie wyróżnień odbędzie się na Wigilii klubowej.

 

Wykazy przesyłajcie na adres Dozenta: wtwdoz@poczta.onet.pl w terminie do 10 grudnia.

Wykaz powinien zawierać rejon, nazwę drogi i jej trudność, rodzaj asekuracji (trad, sport), styl przejścia, partnera jeśli przejście było zespołowe.

 

Zachęcamy wszystkich do udziału – jeśli sami o sobie nie napiszemy, to nikt o nas nie napisze!