Walne Zebranie Członków WKW

Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WKW 1 lipca 2010.

Głównym punktem zebrania będą wybory delegatów naszego klubu na jesienny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu.

Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WKW.

Głównym punktem zebrania będą wybory delegatów naszego klubu na jesienny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W tym roku nasz Klub uprawniony jest do wysłania dwóch osób.

Nasze zebranie odbędzie się 1 lipca 2010 o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejne zebranie odbędzie się 1 lipca 2010 o godzinie 19.15, również w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór prezydium zebrania.
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 7. Wybór Komisji Mandatowej.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Komisji Wnioskowej.
 10. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZA oraz zastępcy delegatów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie WKW.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunku działania klubu.
 13. Komunikaty Zarządu.
 14. Zamknięcie zebrania.

Jeśli chciałbyś zgłosić propozycje dotyczące kierunków działania naszego Klubu, tym bardziej przyjdź, bo na Walnym Zebraniu Klub może także podjąć uchwały w interesujących Cię sprawach.

Do zobaczenia!
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego