Nasi na Kolosach

Niedawno przyznano nagrody podróżnicze Kolosy. Doceniony został nasz klubowy kolega.

Za rok 2009 w kategorii Alpinizm Kolosa nie przyznano.

Jedno z wyróżnień otrzymał zespół, w którego składzie był Rafał Zając (Waldorf).

Gratulujemy!