Kurs skałkowy 2010 – harmonogram i informacje

Harmonogram klubowego kursu wspinaczki skalnej na rok 2010.


HARMONOGRAM KLUBOWEGO KURSU SKAŁKOWEGO NA ROK 2010

L.p.
Data
Temat spotkania
Prowadzący  
Miejsce
1

11.03.2010 

godz. 1830

Inauguracja. Formacje skalne i techniki wspinaczkowe. Dyscypliny wspinaczkowe. Style wspinaczki. Pokaz slajdów. Michał Kajca

Siedziba klubu

ul. Sokolnicza 40

2

16.03.2010

godz. 1830

Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego. Zakładanie uprzęży i wiązanie się liną. Podstawowe węzły.

Wojciech Wajda

Michał Kajca

Siedziba klubu

ul. Sokolnicza 40

3

18.03.2010

godz. 1830

Przebieg wspinaczki. Komendy. Stanowiska (budowa i typy). Niebezpieczeństwa wspinania. Tomasz Kliś

Siedziba klubu

ul. Sokolnicza 40

4

23.03.2019

godz. 1915

*Asekuracja cz.1: obsługa przyrządu, podawanie i wybieranie liny, pozycja, zasady bezpieczeństwa, opuszczanie. Wspinaczka z górną asekuracją.

Wojciech Wajda

 
Tomasz Kliś

Katarzyna Rajchert-Żak

Ściana wspinaczkowa Eiger

 ul. Fabryczna 10-13

5

25.03.2010 

godz. 1830 

Etyka wspinaczkowa. Dieta. Technika ruchu. Zasady treningu sportowego dla początkujących.

Bogdan Jankowski

Katarzyna Rajchert-Żak

Maja Niementowska 

Siedziba klubu

ul. Sokolnicza 40

6

30.03.2010

godz. 1915 

*Technika ruchu – ćwiczenia. Wspinaczka z górną asekuracją. Prowadzenie drogi wspinaczkowej – pokaz z omówieniem.

Katarzyna Rajchert-Żak

Marek Foryś

Ściana wspinaczkowa Eiger

 ul. Fabryczna 10-13

7

08.04.2010

godz 1830 

Pomoc przedmedyczna.

Egzamin w formie testu z zagadnień  części teoretycznej.

Andrzej Nabzdyk

Siedziba klubu

ul. Sokolnicza 40

8

16-18.04.2010

** 

Część praktyczna (1) – 3 dni Kadra instruktorska WKW

Podlesice-Rzędkowice

Jura Krakowsko-Częstochowska 

9

22-25.04.2010

**

Część praktyczna (2) – 4 dni Kadra instruktorska WKW

Góry Sokole

okolice Jeleniej Góry 

*zajęcia praktyczne – zalecany strój sportowy ** inne terminy części praktycznej do ewentualnego ustalenia z kursantami  

 

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs przeprowadza kadra instruktorska WKW

 1. Michał Kajca – kierownik kursu, instruktor wspinaczki sportowej, instruktor wspinaczki skalnej PZA 
 2. Wojciech ‘Dozent’ Wajda instruktor wspinaczki wysokogórskiej, instruktor alpinizmu PZA, członek honorowy WKW
 3. Tomasz Kliś – instruktor wspinaczki wysokogórskiej, instruktor taternictwa PZA, instruktor alpinizmu jaskiniowego PZA
 4. Bogdan Jankowski – instruktor senior PZA, członek honorowy PZA, członek honorowy WKW
 5. Katarzyna Rajchert-Żak – instruktor wspinaczki sportowej, instruktor rekreacji ruchowej o sp. wspinaczka skałkowa

oraz gościnnie:

 1. Robert Kazimierski – instruktor wspinaczki wysokogórskiej, instruktor taternictwa PZA
 2. Marek Foryś – instruktor wspinaczki sportowej, instruktor rekreacji ruchowej o sp. wspinaczka skałkowa.
 3. Andrzej Nabzdyk – lekarz ratownictwa medycznego
 4. Maja Niementowska – dietetyk

Część  praktyczna odbywa się w grupach maksymalnie czteroosobowych z wybranym instruktorem. Po części praktycznej przewidziany jest egzamin na Kartę Wspinacza (dla chętnych). 

KOSZT KURSU:

 • część teoretyczna: 70 zł plus koszty wejścia na ścinkę wspinaczkową.
 • część praktyczna: 500 zł (cena dla osób, które opłaciły część teoretyczną i zaliczyły egzamin)
 • koszty wyjazdów wraz wyżywieniem i noclegiem pokrywają kursanci.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej będzie zaliczenie egzaminu (test) z części teoretycznej oraz wstąpienie do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego (opłata wpisowa 50 zł + roczna składka 70 zł). 

Opłatę za część teoretyczną należy wnieść do dnia 11.03.2010 na konto Klubu:

13 1050 1575 1000 0023 2909 0373 ING Bank Śląski ul. Sokolnicza 40/1, 53-660 Wrocław

lub bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność dokonania opłaty za część teoretyczną.

W razie pytań proszę kontaktować się z kierownikiem kursu – Michał Kajca kom. 694 490 001 lub adres email kw.wroclaw@gmail.com