Protokół z Walnego Zebrania Członków – grudzień 2008

Protokół z Walnego Zebrania Członków WKW, które odbyło się 9 grudnia 2008.

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków WKW z dnia 9 grudnia 2008 roku oraz treść podjętych uchwał.

Dokumenty w formacie .pdf

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków WKW w dniu 9 grudnia 2008 roku.

Uchwały Walnego Zebrania Członków WKW z dnia 9 grudnia 2008 roku.