Argentiere reaktywacja

Raport wiceprezesów ze wspinu na Les Droites

2009.03.16 zespół w składzie Edek (KW Poznań)-Waldorf przeszedł klasyk północnej ściany Les Droites, drogę Colton-Brooks (IV 5m, 1000m). Prawdopodobnie było to pierwsze polskie przejście tej drogi. Pełne sprawozdanie do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA z działalności w Alpach można przeczytać na stronie PZA. Fotki poniżej.

Namiot bazowy i pn ściana Les Droites w tle

Waldorf na trawersie do lodowej rampy na Coltonie

Edek na lodowej rampie

Waldorf na lodowej rampie

Widok ze szczytu Les Droites na dolinę Leschaux i Żorasy