Walne Zebranie Członków WKW

Zarząd WKW zaprasza dnia 9 grudnia 2008 r. (WTOREK) o g. 19:00 do siedziby klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków WKW.

 • Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków WKW, które rozpocznie się w lokalu Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu w dniu 9 grudnia 2008 r. (tj. wtorek) w pierwszym terminie o g. 19:00 (lub o g. 19:15 w drugim terminie, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu WKW).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków WKW.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
 3. Wybór Komisji Głównych:
  • Skrutacyjnej,
  • Mandatowej,
  • Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 5. Sprawozdanie ustępujących władz WKW:- Zarządu;- Komisji Rewizyjnej;- Sądu Koleżeńskiego.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępujących władz WKW.
 7. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 8. Wniosek Zarządu WKW o nadanie członkostwa honorowego Klubu następującym osobom:
  • Kazimierz Buchman,
  • Janusz Fereński,
  • Adam Gos,
  • Bogdan Jankowski,
  • Jacek Kolbuszewski,
  • Janusz Kuliś,
  • Emil Mikulski,
  • Karol Modzelewski,
  • Antoni Sidorowicz,
  • Bogumił Słama,
  • Kazimierz Sokołowski,
  • Włodzimierz Ścięgosz,
  • Wojciech Wajda,
  • Krzysztof Wielicki,
  • Andrzej Wiszniewski,
  • Tadeusz Zipser.
 9. Wybór władz WKW na kadencję 2008-2011.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.

 11. Dyskusja na programem działalności Klubu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.