Ziemia Ognista 2008

Druga wyprawa na niezdobyte szczyty południowego skrawka Andów

WYPRAWA WSPINACZKOWO-EKSPLORACYJNA
ZIEMIA OGNISTA 2008
CORDILLERA DARWIN

Termin

06 stycznia 2008 – 04 lutego 2008

Cel wyprawy

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/region1.jpg] width:=[200] align:=[right] vspace:=[3]} Celem wyprawy jest zdobycie jednego z dwóch dziewiczych szczytów: Cerro Wawel lub York Minster w górach Cordillera Darwin , najwyższego pasma Ziemi Ognistej. Planuje się także wejście na zdobyty już Mount Darwin (pierwsze polskie wejście) oraz pokonanie lodowego trawersu z Zatoki Parry i Beagle Chanel.

Wskutek wyjątkowo ciężkich warunków pogodowych i terenowych rejon Cordillera Darwin charakteryzuje się trudną dostępnością, co z kolei wpływa na brak dokładnych opracowań kartograficznych. Jest to więc jedna z nielicznych już „białych plam” na mapie świata. Dlatego jednym z celów wyprawy będzie też poczynienie obserwacji i szkiców topograficznych dla potrzeb służb kartograficznych.

Ze względu na pionierski charakter ekspedycji, unikalne środowisko naturalne regionu działania a także potrzeby dokumentacyjne planuje się również nagranie filmu o wyprawie.

Rejon działania

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/region2.jpg] vspace:=[3] align:=[right] width:=[150]}Działalność wyprawy przebiegać będzie w rejonie tzw. Trójkąta, miedzy zatokami Parry, Pia, Brookes, w otoczeniu najwyższych szczytów Cordillera Darwin na Ziemi Ognistej w Chile w Ameryce Południowej. W rejonie tym występuje bardzo duże zlodowacenie, trudne technicznie i skomplikowane ukształtowanie terenu, huraganowe wiatry i obfite opady w różnych postaciach. Permanentnie zła pogoda wymusza działalność w małych, szybkich i bardzo dobrze wyposażonych grupach.

Taktyka

Planuje się dotarcie w rejon działania samolotem przez Santiago de Chile, promem przez Cieśninę Magellana do Porvenir a potem wyczarterowanym kutrem rybackim z Porvenir (Chile) do Zatoki Parry.

Baza wyprawy stanie w tym samym miejscu, w którym założyła ją grupa rekonesansowa w roku 2004 (K. Wielicki, J. Fluder, A. Śmiały, W Szczęsny). Rozpoznano wówczas dojście do ściany Cerro Wawel i pokonano ok. 60% trasy, pozostawiając poręczówki.

Niezależnie od zabezpieczonej drogi dostępu i powrotu morzem na wyposażeniu wyprawy będzie znajdowała się pneumatyczna łódź, na wypadek konieczności dotarcia głębiej w zatokę. Jako zabezpieczenie łączności między zespołami przewidziano 6 radiotelefonów i do łączności zewnętrznej telefon satelitarny.

Skład wyprawy:

 

  1. Jacek Fluder – kierownik sportowy
  2. Bogdan Stefko
  3. Wiesław Panejko
  4. Michał Gabriel
  5. Jarosław Woćko
  6. Włodzimierz Szczęsny – kierownik organizacyjny

Wyprawa będzie działała w rejonie widocznym na mapie, strzałka oznacza górę Darwina. Cerro Wawel i York Minster są bardziej na północ od końca zatoki.

 

Jeszcze garść zdjęć i mapka:

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/gora.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/gran.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/piknik.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/sciana.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/sciana2.jpg] vspace:=[3] width:=[200]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/turnia.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/zatoka.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/z_wody.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}

{jgxtimg src:=[images/wyprawy/ziemiaognista2008/mapka1.jpg] vspace:=[3] width:=[300]}