Nowe władze PZA

Na ostatnim WZD wybrane zostały nowe władze Polskiego Związku Alpinizmu.

Nowe władze PZA

Walny Zjazd Delegatów PZA, który obradował w dniach 24–25 listopada 2007 w Podlesicach dokonał wyboru nowych władz PZA.

Prezes

 • Janusz Onyszkiewicz.

Zarząd

 • Piotr Morawski — Wiceprezes,

 • Marek Wierzbowski — Sekretarz Generalny,

 • Magdalena Słupińska — Skarbnik,

 • Bogusław Kowalski — Komisja Szkolenia,

 • Arkadiusz Kamiński — Komisja Wspinaczki Sportowej,

 • Jacek Bilski — Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego,

 • Ditta Kicińska — Komisja Tatrzańska,

 • Marcin Miotk — Komisja d/s mediów,

 • Piotr Xięski — Komisja Wypraw i Unifikacji,

 • Piotr Drobot — Komisja Wspinaczki Skalnej.

Funkcje członków Zarządu PZA, określone w zestawieniu, zostały zarekomendowane przez Komisję Matkę.
Ostateczne ukonstytuowanie Zarządu nastąpi na jego pierwszym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

 • Andrzej Piekarczyk,

 • Ryszard Urbanik,

 • Marek Kaliciński,

 • Jacek Krukowski,

 • Jerzy Tillak.

Sąd Koleżeński