Regulamin nagrody za działalność wspinaczkową

Nagroda za działalność wspinaczkową im. Jurka Dudkowskiego

Nagroda

 1. Nagroda przyznawana jest za działalność wspinaczkową corocznie jednej osobie (bądź zespołowi).
 2. Nagroda przyznawana jest wg poniższych kryteriów: trudności techniczne przejść trudności obiektywne przejść oryginalność przejść czas przejść styl przejść ilość przejść (preferowana jest większa ilość dokonań niż jedno przejście).
 3. Nagroda może zostać przyznana również za szczególną aktywność i wszechstronność górską, największy wzrost umiejętności technicznych w ciągu roku, najlepsze przejścia kobiece.

Komisja

 1. Nagroda przyznawana jest przez specjalna Komisję.
 2. Komisja składa się z 3 osób powoływanych corocznie przez Zarząd Klubu.
 3. Komisja dokonuje wyboru nagrodzonych osób jednomyślnie.
 4. Członkowie Komisji nie mogą zostać nagrodzeni.
 5. Komisja corocznie wyznacza rodzaj nagrody w konsultacji z Zarządem Klubu. Wykonanie uchwały Komisji powierzone zostaje Zarządowi.

Tryb nagradzania

 1. Pisemne zgłoszenia (wykaz przejść) przyjmowane są przez Komisje do dnia 31 listopada każdego roku.
 2. Wyboru nagrodzonej osoby, Komisja dokonuje do dnia 10 grudnia.
 3. Decyzja Komisji wraz z uzasadnieniem jest ogłaszana publicznie.