Jubileusz

W 2008 roku przypada 60. rocznica zorganizowanego ruchu alpinistycznego we Wrocławiu. Chcemy ją uczcić wydaniem książki pamiątkowej.

Drodzy Przyjaciele!

Jak już wstępnie anonsowaliśmy, w 2008 roku przypada 60-lecie zorganizowanego alpinizmu wrocławskiego. Ponieważ nasz pierwszy komunikat w tej sprawie nie dotarł do wielu potencjalnie zainteresowanych osób – listę adresów ciągle uzupełniamy – powtarzamy tu zawarte w nim informacje, uściślając je i uzupełniając o nowości.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu chcielibyśmy wzorem innych środowisk wspinaczkowych w kraju wydać książkę pamiątkową poświęconą historii wrocławskiego alpinizmu, a także zorganizować spotkanie osób, które były kiedyś lub są obecnie związane z naszym środowiskiem ludzi gór. Wstępnie planujemy, że spotkanie odbędzie się w Karkonoszach, w Strzesze Akademickiej, w dniach 7-9 listopada 2008 r.

Ku wielkiemu zadowoleniu pomysłodawców jubileuszu redagowania książki pamiątkowej podjął się Jacek Kolbuszowski (informacja dla niewtajemniczonych: taternik, długoletni członek KW we Wrocławiu, polonista, profesor, autor wielu książek związanych z górami). Jacek napisał list, w ktorym precyzuje on swoje prośby i oczekiwania w stosunku do potencjalnych autorów tekstów i organizatorów jubileuszu.

W sposób spontaniczny utworzył się nieformalny komitet organizacyjno-doradczy jubileuszu, w skład którego weszli: Janusz Fereński, Michał Gabryel, Bogdan Jankowski, Agnieszka Nieciąg, Antoni Sidorowicz, Kazimierz Sokołowski, Józef Stępień, Joanna i Wojciech Wajdowie. Skład komitetu jest otwarty, nowe osoby będą w nim mile widziane.

Komitet zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z prośbą o teksty i zdjęcia według wytycznych Jacka zawartych w jego liście. Zdjęcia prosimy przesyłać do Bogdana Jankowskiego, po „mailowym” lub telefonicznym uzgodnieniu z nim spraw technicznych: bogdan.jankowski@pwr.wroc.pl.

Jednocześnie Komitet prosi o pomoc w kompletowaniu listy adresowej osób związanych z wrocławskim alpinizmem, również tych mieszkających zagranicą. Adresy pocztowe, internetowe, numery telefonów, nazwy w Skype prosimy przesyłać do Agnieszki Nieciąg n.agnieszka@gmail.com albo Joanny Wajdy wtwdoz@poczta.onet.pl.

W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy posyłać kolejne komunikaty.

Z tradycyjnym „taternickim pozdrowieniem”,
Agnieszka Nieciąg
(Prezes Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego)

List Jacka Kobluszewskiego

60 lat Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Książka pamiątkowa

Może powinno być patetyczniej: Księga pamiątkowa, ale jeżeli ranga dzieła nie wypali, to będzie głupio. Więc teraz niech będzie roboczo skromniej, a potem wymyśli się właściwy tytuł, który i tak będzie brzmiał 60 lat Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu albo Wrocławski Klub Wysokogórski 1948-2008. Ale teraz to głupstwo…

Potencjalny redaktor tego tomu, czyli piszący te słowa, dzięki uprzejmości Bogdana Jankowskiego zapoznał się z kilkoma podobnymi książkami, dochodząc do wniosku, że najlepszą z nich jest poznańska (Klub Wysokogórski w Poznaniu 1950-2000, Poznań 2000). Poznańscy koledzy dysponowali niemałą ilością dokumentów z najdawniejszego okresu (uwaga: część pozyskali od Józka Nyki, trzeba będzie u niego sprawdzić, czy on nie ma czegoś o nas), mieli także dobrą dokumentację życia klubowego (kursy, obozy, wyprawy, wykazy kolejnych prezesów, zarządów, wykazy wejść).Jest to wzór dobry i warto z niego skorzystać, co nie znaczy, że małpować.

Co ważne: jeżeli chcemy mieć książkę w 2008 r., to trzeba pilnie, do końca grudnia 2007 r. wykonać kilka prostych, ale może trochę czasochłonnych, prac dokumentacyjnych:

  • znaleźć największą możliwie ilość dokumentów dotyczących początkowego okresu istnienia klubu;
  • sporządzić pełny wykaz członków (możliwie z rocznymi datami przyjęcia; ew. niestety z datą zgonu);
  • sporządzić datowany zestaw prezesów i zarządów;
  • sporządzić datowaną informację o kursach, obozach (uczestnicy, wejścia), wyprawach (uczestnicy, wejścia), o udziale w innych wyprawach (ogólnopolskich, ew. organizowanych przez inne ośrodki);
  • zestawić chronologiczny wykaz ważniejszych wejść wrocławskich taterników i alpinistów (nowe drogi – w miarę możliwości wszystkie, ważne powtórzenia, inne trudne drogi);
  • opisanie wspinaczkowej eksploracji skałek (Gór Sokolich); trzeba sięgnąć do przewodników, wspomnień, ew. innych opracowań (w „Górach” 2007 nr 6 s.65 znalazłem np. informację, że pierwszego przejścia drogi „Sosna” na Jastrzębiej Turni [V] dokonali w 1952 r. Włodzimierz Ścięgosz i Stanisław Bysiek, zaś pierwszego przejścia Diretissimy Sukiennic [V+] dokonali w 1964 r. J. Wachowicz J. Fereński, ale to oczywiście mało – tyle, co nic, trzeba prosić, by starsi koledzy zechcieli nas wspomóc swą pamięcią!). Rzecz ważna, bo chyba cała ranga wrocławskiego taternictwa wyrosła właśnie na Sokolikach i tam większość z nas uczyła się wspinać.

To pewnie jeszcze nie wszystko, ale są jeszcze inne prośby:

  • bardzo ważne: proszę o możliwie najpełniejsze informacje na temat początków i pierwszych lat klubu;
  • potrzebna jest prezentacja czołowych wrocławskich wspinaczy, zarówno żyjących, jak i niestety zmarłych (forma tych szkiców dowolna);
  • potrzebne są górskie – wspinaczkowe wspomnienia z różnych czasów i różnych gór (mogą być bardzo osobiste) – językowe, literackie opracowanie zrobi redaktor książki, autorzy się nie muszą ani wstydzić, ani przejmować; ważne jest to, żeby te teksty były i to w liczbie możliwie największej, bo tę książkę my musimy zrobić sami! Wspominajcie więc Szanowni Koledzy, swoje taternickie początki i ważne doznania, problemy związane z życiem klubowym i kulturą środowiskową (na przykład folklor, jak się bawiło i co się śpiewało!), zmiany w stylu wspinania etc.

Apel ten kierujemy do wszystkich, prosząc o życzliwość także starszych Kolegów, pamiętających sporo z początkowego okresu istnienia klubu. Osobna prośba dotyczy ikonografii. Bardzo prosimy o udostępnienie możliwie największej ilość fotografii; do prof. Tadeusza Zipsera prośba specjalna o udostępnienie czegoś z Jego wspaniałej teczki rysunkowej. Wszystkie te materiały proszę łaskawie przekazywać, chyba najlepiej drogą elektroniczną, kol. Bogdanowi Jankowskiemu, z którym będę w stałym kontakcie. Sam poczty elektronicznej nie mam, ale teksty na dyskietkach można mi z powodzeniem przesyłać pod podany niżej, jeden albo drugi, adres. We Wrocławiu będę od 23 IX. Prawdopodobnie będę jeszcze formułował jakieś dalsze prośby i ew. sugestie, ale dzisiaj “to by było na tyle”. Trzeba by tę prośbę rozesłać do wszystkich członków Klubu, licząc na ich aktywne odpowiedzi. Jeśli teksty będą się jakoś pokrywać, to nic się nie stanie – w redakcji książki sobie z tym poradzimy. I żadnego autora nie skrzywdzimy.

Pozdrawiam serdecznie

Jacek Kolbuszewski
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Pl. Nankiera 15,
50-140 Wrocław