Dofinansowanie

Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów o charakterze alpejskim


 1. Dofinansowanie wyjazdu alpejskiego mogą otrzymać członkowie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy: 
  • są czonkami klubu co najmniej 1 rok (w momencie skadania wniosku);
  • nie mają wobec Klubu żadnych zaległych zobowiązań oraz opłacili składki członkowskie za rok, w którym planują wyjazd;
  • na bieżąco uzupełniają swój wykaz przejść na stronie internetowej WKW;
  • posiadają ubezpieczenie NW, obejmujące uprawianie alpinizmu;
  • zobowiążą się do złożenia sprawozdania w formie pisemnej oraz zamieszczenia na stronie klubowej zdjęć z wyjazdu.
 2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: skład osobowy wyjazdu, termin wyjazdu, rejon i cele wyjazdu, ew. koszty.
 3. Termin składania wniosków mija z dniem:
  • 30 maja roku, w którym następuje wyjazd – w przypadku wyjazdów letnich;
  • 30 listopada roku poprzedzającego wyjazd – w przypadku wyjazdów zimowych.
 4. Jeden członek klubu może wnioskować o jedno dofinansowanie na wyjazd zimowy i jedno dofinansowanie na wyjazd letni.
 5. Odbiór dofinansowania przez wnioskującego odbywa się przed wyjazdem, po zatwierdzeniu celu wyjazdu przez Zarząd WKW.