Wyniki konkursu FG – 2006

Jury w składzie:

 • Maria Bańkowska-Trzeciakowska
 • Przemysław Imieliński
 • Bogdan Jankowski
 • Michał Jóźków
 • Marek Trzeciakowski

na posiedzieniu, które odbyło się 28 listopada, postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • I nagroda – Piotr Grochala za cykl prac barwnych,
 • II nagroda – Aleksandra Krupa za cykl prac czarno-białych,
 • III nagroda – Wojciech Trzcionka za cykl “Noc wokół bazy pod Everestem”.

Ponadto jury postanowiło wyróżnić prace:

 • zdjęcie Pawła Markowiaka “Obóz przy schronisku Rif. du Gouter”,
 • fotografię Adama Brzozy “Moja droga”,
 • zestaw zdjęć czarno-biłych Romualda Cichosa “Ocalić od zapomnienia”.

Nagrodzone prace

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/piotr-grochala.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Piotr Grochala – “Dwie góry”

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/ola-krupa.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Aleksandra Krupa – “Małe też piękne”

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/wojciech-trzcionka.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Wojciech Trzcionka – “Baza”

Wyróżnione prace

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/pawel-markowiak.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Pawel Markowiak – “Obóz przy schronisku Rif. du Gouter”

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/adam-brzoza.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Adam Brzoza – “Moja droga”

{jgxtimg src:=[images/konkurs/2006/romuald-cichos.jpg] align:=[center] width:=[450]}
Romuald Cichos “Ocalić od zapomnienia”