kurs

Poniżej prezentujemy Wam harmonogram klubowego kursu wspinaczki skalnej na 2019 r.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA KURSU

I spotkanie

11 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Michał Kajca.

II spotkanie

14 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Tomasz Kliś.

III spotkanie

16 marca 2019 r. - godziny od 9:30 do 12:30 (I część grupy), godziny od 13:00 do 16:00 (II część grupy), miejsce - ściana wspinaczkowa Eiger (Wrocław, ul. Fabryczna 10-13), prowadzący - kadra instruktorska WKW.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej to zajęcia praktyczne, zatem niezbędny jest odpowiedni strój sportowy. Wstęp na ściankę (ok. 20,- zł) kursanci opłacają we własnym zakresie.

Zagadnienia, które będą przedmiotem części praktycznej:

 • ergonomia ruchu w pionie,
 • formacje skalne i techniki wspinaczkowe,
 • asekuracja wspinacza,
 • buldering,
 • wspinaczka na wędkę,
 • wspinaczka z dolną asekuracją,
 • odpadnięcie.

IV spotkanie

18 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Wojciech Wajda.
 
V spotkanie

21 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedzibaWKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Krzysztof Kopystyński.
  
VI spotkanie

25 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Arkadiusz Tabisz.

VII spotkanie

28 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce - siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący - Bogdan Jankowski.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSU

9 - 14 kwietnia 2019 (wtorek - niedziela), miejsce - Sokoliki, Rudawy, Karkonosze, prowadzący - instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.
 
Alternatywny termin części praktycznej jest przewidziany na maj/czerwiec 2019 r. i będzie on do uzgodnienia z kierownikiem kursu w siedzibie klubu. Cześć praktyczna kursu wspinaczki skalnej będzie prowadzona w terenie skalnym zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu.

Kadra instruktorska WKW:

 1. Bogdan Jankowski - instruktor senior PZA, członek honorowy PZA i WKW.
 2. Michał Kajca - kierownik kursu, instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej.
 3. Tomasz Kliś - instruktor taternictwa PZA, instruktor alpinizmu jaskiniowego PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 4. Krzysztof Kopystyński - instruktor wspinaczki sportowej PZA.
 5. Mariusz Majchrowicz - instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 6. Marcin Rutkowski - instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, przewodnik PSPW.
 7. Arkadiusz Tabisz - instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej.
 8. Wojciech Wajda - instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 9. Krzysztof Zabłotny - instruktor wspinaczki skalnej PZA.
 10. Katarzyna Rajchert-Żak - instruktor wspinaczki sportowej.
 11. Natalia Romanowska - instruktor rekreacji.

 

KOSZT KURSU

 • część teoretyczna: 200,- zł,
 • część praktyczna: 800,- zł (cena promocyjna dla członków WKW, w tym osób, które wstąpią do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego przed rozpoczęciem części praktycznej); cena dla pozostałych uczestników: 1100,- zł.

Uwaga: w przypadku odbywania szkolenia w uzgodnionych wcześniej terminach alternatywnych (majowo-czerwcowych) koszt szkolenia praktycznego wzrasta do 900,- zł dla członków WKW oraz do 1200,- zł dla osób niezrzeszonych w klubie.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Opłatę za część teoretyczną proszę uregulować przelewem na konto klubu 13 1050 1575 1000 0023 2909 0373 (ING Bank Śląski) - nie prowadzimy kasy, więc nie możemy przyjmować gotówki.

Opłatę za część praktyczną regulujemy bezpośrednio przed zajęciami w skałkach - nie wpłacajcie jej wcześniej na konto!

Do pozostałych kosztów należą koszt wejścia na ściankę wspinaczkową - ok. 20,- zł - oraz koszty wyjazdów w skałki, w tym wyżywienie (w zakresie własnym) i noclegi na Taborze pod Krzywą (15-30,- zł za noc). Koszty te pokrywają kursanci.

Uwagi:

 • wykłady w trakcie części teoretycznej trwają około 1,5 - 2 godziny, zajęcia na ściance około 3 godzin,
 • zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie czteroosobowych, prowadzą je instruktorzy PZA,
 • zajęcia w skałkach trwają od rana do wieczora (np. 9-17/18),
 • komplet sprzętu wspinaczkowego (za wyjątkiem butów do wspinaczki) zapewniają instruktorzy,
 • organizatorzy zapewniają także ubezpieczenie NW na kwotę 10 000,- zł,
 • osoby niepełnoletnie (od 16 do 18 roku życia) muszą zdobyć pisemne pozwolenie obojga rodziców.

Wyszukiwarka

Liga Tradowa WKW 2019

LigaTradowa2019 plakat

Dołącz do nas!

cozyskujesz

Nasi partnerzy strategiczni

pza 2017 czarne tr

nasze skaly

fundacja kukuczk