Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów o charakterze alpejskim


 1. Dofinansowanie wyjazdu alpejskiego mogą otrzymać członkowie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy: 
  • są czonkami klubu co najmniej 1 rok (w momencie skadania wniosku);
  • nie mają wobec Klubu żadnych zaległych zobowiązań oraz opłacili składki członkowskie za rok, w którym planują wyjazd;
  • na bieżąco uzupełniają swój wykaz przejść na stronie internetowej WKW;
  • posiadają ubezpieczenie NW, obejmujące uprawianie alpinizmu;
  • zobowiążą się do złożenia sprawozdania w formie pisemnej oraz zamieszczenia na stronie klubowej zdjęć z wyjazdu.
 2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: skład osobowy wyjazdu, termin wyjazdu, rejon i cele wyjazdu, ew. koszty.
 3. Termin składania wniosków mija z dniem:
  • 30 maja roku, w którym następuje wyjazd - w przypadku wyjazdów letnich;
  • 30 listopada roku poprzedzającego wyjazd - w przypadku wyjazdów zimowych.
 4. Jeden członek klubu może wnioskować o jedno dofinansowanie na wyjazd zimowy i jedno dofinansowanie na wyjazd letni.
 5. Odbiór dofinansowania przez wnioskującego odbywa się przed wyjazdem, po zatwierdzeniu celu wyjazdu przez Zarząd WKW.

Wyszukiwarka

Liga Tradowa WKW 2019

LigaTradowa2019 plakat

Dołącz do nas!

cozyskujesz

Nasi partnerzy