protokol

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 19:00 (pierwszy termin), w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum), kolejny termin to 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 19:15, również w siedzibie Klubu.

Głównym punktem obrad, obok sprawozdań z działalności Klubu, będzie wybór delegatów Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na najbliższe XXII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu, które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2019 r. w Podlesicach.

Do niniejszego komunikatu załączamy stosowny porządek oraz regulamin obrad - bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed Walnym Zebraniem.

Prosimy również, aby zawczasu przygotować wolne wnioski, które chcielibyście podjąć pod dyskusję i głosowanie na Walnym Zebraniu Członków.

Z karkonoskim pozdrowieniem,
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

swieta

Życzymy Wam pachnących choinką i skrzypiących śniegiem pod nartami (tudzież nogami) Świąt :) Niech przyniosą Wam wiele radosnych chwil, dużo niespodziewanych prezentów, a Nowy Rok siłę i odwagę do realizacji planów.

Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

 

Drodzy Klubowicze,

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

Tych, którzy dalej pragną przynależeć do naszego klubu, prosimy o opłacenie składki za 2018 rok przelewem na nasze konto klubowe (13 1050 1575 1000 0023 2909 0373, ING Bank Śląski), które to możecie też znaleźć pod adresem https://wkw.org.pl/o-klubie/dane-klubowe.html (np. w celu
weryfikacji).

Osoby, które nie dokonają opłaty za składkę za rok 2018 do 31 grudnia 2018, zgodnie ze statutem, będziemy musieli wykreślić z listy członków WKW.

Z górskimi pozdrowieniami,
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

swieta

Uwaga, uwaga!

Informujemy, iż w terminie od 19 grudnia (jeszcze tego roku) do 9 stycznia (włącznie, już nowego roku) będzie miała miejsce przerwa świąteczna, w związku z czym w tym czasie nie będzie środowych dyżurow w klubie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na Walne Zebranie, które odbędzie się 9 grudnia 2015 o godzinie 19:00 (pierwszy termin) w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejny termin to 9 grudnia 2015 o godzinie 19:15, również w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1.

Wnioski będące przedmiotem obrad:
• wybór delegatów Klubu na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W tym roku nasz Klub uprawniony jest do wysłania dwóch osób;
• wniosek o nadanie godności członka honorowego Polskiego Związku Alpinizmu dla Bogumił Słamy przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu;
• wybór logotypu Klubu spośród projektów przedstawionych w trakcie walnego zebrania.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór sekretariatu Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej (w przypadku skierowania wniosków na zjazd PZA).
7. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
8. Dyskusja oraz wybór delegatów oraz zastępców delegatów na WZD PZA.
9. Dyskusja oraz głosowanie nad wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Polskiego Związku Alpinizmu dla Bogumiła Słamy.
10. Dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą o wybór logotypu WKW.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Do zobaczenia!
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

 

Wyszukiwarka

Liga Tradowa WKW 2019

LigaTradowa2019 plakat

Dołącz do nas!

cozyskujesz

Nasi partnerzy strategiczni

pza 2017 czarne tr

nasze skaly

fundacja kukuczk